فریزر صنعتی

09128423371 مدیر فروش: خانم ستاریان

فریزر صنعتی


فریزر 600 لیتری

فریزر 600 لیتری

16,500,000 تومان
فریزر شش درب

فریزر شش درب

35,000,000 تومان
فریزر 200 لیتری

فریزر 200 لیتری

تماس بگیرید
فریزر 150 لیتری درب شیشه ای

فریزر 150 لیتری درب شیشه ای

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی 100 لیتری

فریزر صندوقی 100 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی آیسان شرق

فریزر صندوقی آیسان شرق

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی تهران سرد

فریزر صندوقی تهران سرد

این محصول ناموجود است
یخچال بستنی میهن

یخچال بستنی میهن

تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل CF1255

فریزر صندوقی کینو مدل CF1255

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل CF1465

فریزر صندوقی کینو مدل CF1465

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل CF1675

فریزر صندوقی کینو مدل CF1675

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3453

فریزر صندوقی کینو مدل EFI3453

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5553

فریزر صندوقی کینو مدل EFI5553

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4853

فریزر صندوقی کینو مدل EFI4853

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593

فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493

فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893

فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693

فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی اوگور 300 لیتری

فریزر صندوقی اوگور 300 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی اوگور 400 لیتری

فریزر صندوقی اوگور 400 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی اوگور 500 لیتری

فریزر صندوقی اوگور 500 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L

فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L

فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-310L

فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-310L

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی هیمالیا مدل CF275

فریزر صندوقی هیمالیا مدل CF275

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی هیمالیا مدل VCF275

فریزر صندوقی هیمالیا مدل VCF275

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-33DD4SA

فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-33DD4SA

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-19DD4SA

فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-19DD4SA

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی یخ نوش البرز 110

فریزر صندوقی یخ نوش البرز 110

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی یخ نوش البرز 300 لیتری

فریزر صندوقی یخ نوش البرز 300 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی شیشه خم 350 لیتری زاگرس

فریزر صندوقی شیشه خم 350 لیتری زاگرس

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی شیشه خم 450 لیتری زاگرس

فریزر صندوقی شیشه خم 450 لیتری زاگرس

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی 4 درب 300 لیتری زاگرس

فریزر صندوقی 4 درب 300 لیتری زاگرس

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی تکنوسان Tcf300

فریزر صندوقی تکنوسان Tcf300

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی تکنوسان مدل TCF-C280

فریزر صندوقی تکنوسان مدل TCF-C280

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf420l

فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf420l

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf320l

فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf320l

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی جنرال

فریزر صندوقی جنرال

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی LG

فریزر صندوقی LG

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی اونیکس

فریزر صندوقی اونیکس

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320

فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320

این محصول ناموجود است
فریزر خانگی 300 لیتری

فریزر خانگی 300 لیتری

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی سامسونگ

فریزر صندوقی سامسونگ

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی لایف

فریزر صندوقی لایف

این محصول ناموجود است
فریزر صندوقی مدیا

فریزر صندوقی مدیا

این محصول ناموجود است
فریزر ایستاده کینو

فریزر ایستاده کینو

تماس بگیرید
فریزر تک درب

فریزر تک درب

15,500,000 تومان
فریزر دو درب

فریزر دو درب

17,000,000 تومان
فریزر سه درب

فریزر سه درب

76,000,000 تومان
فریزر چهار درب

فریزر چهار درب

74,000,000 تومان
فریزر شش درب

فریزر شش درب

76,000,000 تومان
فریزر ایستاده اوگور

فریزر ایستاده اوگور

این محصول ناموجود است

سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید